Punkt Szczepień Masowych powstanie w szpitalu!

W SP ZOZ w Kościanie powstanie Punktów Szczepień Masowych. Proces szczepień w nim ma ruszyć w połowie kwietnia. 

Docelowo w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu powinny być co najmniej dwa duże punkty szczepień. Rolą samorządu tworzącego Punkt Szczepień Masowych, poza wyborem i organizacją miejsca wraz z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury, jest skompletowanie kadry medycznej, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia zgłoszenie punktu do wojewody, który przekaże Narodowemu Funduszowi Zdrowia listę takich punktów do weryfikacji oraz zarządzanie procesem szczepień. 

W związku z tym starosta Henryk Bartoszewski zorganizował spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatu, dyrektorzy SP ZOZ w Kościanie, dyrektorzy Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kościanie, straży, policji, urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne. Podczas spotkania, które odbyło się w sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie  omówiono wytyczne rządu.

 Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za koniecznością stworzenia w powiecie Punktów Szczepień Masowych. Rozmawiając o technicznych sposobach organizacji takich punktów podkreślono, że najważniejszym jest zapewnienie bezpieczeństwa szczepionym. Dyrektorzy szpitali, w których od trzech miesięcy prowadzone są szczepienia stanowczo podkreślili, że problemem organizacyjnym jest brak kadry kwalifikującej osoby szczepione do szczepienia. Kwalifikacja do szczepienia i związana z nią odpowiedzialność za zdrowie ludzi to najbardziej wrażliwy moment całego procesu. Ponadto stanowczo zaznaczyli, że w ich odczuciu szczepienia mogą wykonywać tylko osoby z pielęgniarskim wykształceniem.

Uczestnicy spotkania rozważali liczne miejsca, w których może powstać punkt szczepień. W Kościanie rozważano kilka lokalizacji. Pomysł zlokalizowania Punktu Szczepień Masowych na przyszpitalnym parkingu nie otrzymał wsparcia władz miasta Kościana. Ostatecznie starosta podjął decyzję, że Punkt Szczepień Masowych powstanie  na terenie SP ZOZ w Kościanie. Tym samym, na terenie szpitala w Kościanie będą działały dwa punkty szczepień. Działający od kilku tygodni Punkt Szczepień Populacyjnych i nowy Punkt Szczepień Masowych. Koszty organizacji punktu sfinansuje powiat kościański. Obsługę Punktu zapewnią pracownicy SP ZOZ w Kościanie.

Punkt ma rozpocząć szczepienia w drugiej połowie kwietnia. O szczegółach i procedurach powiat poinformuje w późniejszym terminie.

do Góry