Powiat kościański kupi pałac w Jarogniewicach. Niemal 20-letni spór ze spadkobiercą byłego właściciela nieruchomości dobiega końca.

W połowie października doszło do porozumienia pomiędzy władzami powiatu kościańskiego i spadkobiercą byłego właściciela pałacu w Jarogniewicach. Nieruchomość zwrócono, ale powiat kupi pałac i tereny do niego przylegające. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego zarezerwowano w budżecie nieco ponad 3 miliony złotych na ten cel.

Wstępna ugoda dotycząca zakupu kończy niemal 20-letni spór o nieruchomość, którą w 1946 na mocy dekretu PKWN znacjonalizowano. Prawie 20 lat temu właściciel terenu rozpoczął walkę o jego odzyskanie. Ta trwała długo. W końcu, w 2016 roku, nakazano powiatowi zwrócić działkę. Ówczesne władze powiatu odwoływały się jeszcze od tej decyzji, ponieważ w pałacu działa Dom Pomocy Społecznej, poczyniono tam też różnego rodzaju inwestycje. Już wtedy rozpoczęły się też rozmowy na temat ewentualnej kwoty wykupu nieruchomości.

W połowie października wreszcie doszło do wstępnej ugody. – W wyniku ugody spadkobierca stał się właścicielem działki i możemy w ten sposób nabyć od niego tę działkę – wyjaśnił Zbigniew Franek, wicestarosta kościański. Jak dodał skarbnik powiatu, Michał Samoląg, pozwoli to rozwijać Dom Pomocy Społecznej i zwiększyć liczbę miejsc.

Wstępnie ustalono kwotę wykupu na 3 miliony złotych. Nie jest to jednak cena ostateczna i może się zmienić, bo negocjacje trwają.

Zdjęcie: FB DPS w Jarogniewicach

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

do Góry