Podwyżka o ponad 9,5 tys. zł dla wójta!

Radni Rady Gminy Kościan podjęli decyzję o podwyższeniu wójtowi wynagrodzenia. Podwyżka wyniesie ponad 9,5 tys. zł.

Podwyżka spowoduje, że wójt, Andrzej Przybyła, zarabiać będzie 20130 zł. Wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 10620 zł. Do tej pory było 4,8 tys. zł, a więc wzrośnie o 5,63 tys. zł. W związku z tym wzrastają też kwoty dodatków.

Dodatek funkcyjny, który do tej pory wynosił 2,1 tys. zł wzrośnie do 3,45 tys. zł (wzrost o 1,35 tys.). Dodatek specjalny wójt otrzymywał w wysokości 40%, a po zmianach będzie to 30%. Nie oznacza to jednak spadku, bo wzrośnie on kwotowo z 2,76 tys. zł do nieco ponad 4,16 tys. zł (wzrost o ponad 1,4 tys zł). Dodatek za wieloletnią pracę tak, jak dotychczas wyniesie 20% wynagrodzenia zasadniczego i wzrośnie z 960 zł do 2086 zł.

Warto zaznaczyć, że określone w uchwale kwoty wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego to stawki maksymalne, na które zezwala rozporządzenie Rady Ministrów.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący rady, Jan Szczepaniak. Zaznaczył, że wójt cieszy się sporym poparciem, a większość uchwał i absolutoriów otrzymuje jednogłośnie. Tak było też tym razem. Radni nie mieli uwag i uchwałę o podwyżce podjęto jednogłośnie. Wójt otrzyma także wyrównanie, ponieważ uchwała ma moc obowiązywania od 1 sierpnia.

do Góry