Pijani nieletni. Siedmiu w ciągu dwóch tygodni.

W ciągu zaledwie dwóch tygodni kościańska policja interweniowała w stosunku do 7 niepełnoletnich, którzy spożywali alkohol. Dwaj pijani nieletni wymagali pomocy medycznej.

Pijani nieletni to niepokojące zjawisko, z którym w ostatnim czasie zmaga się kościańska policja. W ciągu zaledwie dwóch minionych tygodni wakacji policjanci interweniowali w stosunku do 7 osób nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. Najmłodsza osoba miała 13 lat. Najstarsza ukończyła 16 lat.

Stężenie alkoholu wahało się od 0,5 promila nawet do 4 promili alkoholu w organizmie nieletnich. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Jak widać pogadanki w szkołach i zwracanie uwagi na problem nie pomaga. – Apelujemy do rodziców, żeby w sytuacji, gdy ujawnią, że ich dziecko jest pod silnym działaniem środków odurzających bądź używek, nie zwlekali z wezwaniem pomocy, czy wizytą w placówce ochrony zdrowia. Ich szybka reakcja może uratować życie – mówi Radosław Nowak, oficer prasowy KPP w Kościanie.

Spożywanie alkoholu, palenie papierosów, czy znajdowanie się pod wpływem środków odurzających przez osoby poniżej 18 roku życia jest przejawem demoralizacji. Wielu rodziców bagatelizuje problem. Broni swoje dzieci, często zaprzecza stanowi, w jakim znajduje się ich pociecha. Policja w przypadku interwencji wobec nieletniego znajdującego się pod wpływem alkoholu bądź innych środków, każdorazowo jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego do miejsca zamieszkania osoby nieletniej.

do Góry