Pieniądze dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje pieniądze dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Możliwości pozyskania wsparcia jest kilka.

Pieniądze w ramach Funduszu Pracy można otrzymać na:

  • prace interwencyjne – polegają na zatrudnieniu osoby bezrobotnej  przez okres 10 miesięcy i dofinansowaniu przez pierwsze 6 miesięcy wynagrodzenia. Dofinansowanie polega na refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS. Po zakończeniu refundacji, pracodawca musi zatrudnić bezrobotnego na 4 miesięce i finansować jego wynagrodzenia w całości ze środków własnych.
  • staż – istotą stażu jest nabywanie przez osoby bezrobotne praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca ma możliwość sprawdzenia przydatności zawodowej bezrobotnego w firmie pod kątem zatrudnienia go po zakończeniu stażu. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej co najmniej przez taki sam okres jaki trwał staż.
  • refundacja kosztów doposażenia miejsca pracy – to pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy. Pomoc ta wynosi do 20 tysięcy zł.
  • ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje możliwość zorganizowania i sfinansowania kosztów szkolenia kandydata do zatrudnienia pod potrzeby pracodawcy.

Więcej informacji nt. programu można uzyskać w siedzibie PUP, pod numerem telefonu 65-512-10-55, 65-512-14-40 wew. 258, 274, 205 oraz na stronie koscian.praca.gov.pl.

do Góry