Pieniądze dla powiatu na gotową już drogę!

Powiat Kościański otrzymał dodatkowe pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę powiatowej drogi na odcinku Kokorzyn – Szczodrowo.

Powiat ubiegał się o dofinansowanie na realizację tej inwestycji w 2020 roku. Wniosek znalazł się jednak na liście rezerwowej. Wobec oszczędności przetargowych powstałych w ramach tego funduszu powiat otrzymał dodatkowe pieniądze już po realizacji inwestycji, która zakończyła się jesienią 2021 roku. Wsparcie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło niemal 1,9 mln. zł.

Koszty rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Kościan – Szczodrowo wyniosły 5 milionów 716 tys. złotych. Wobec przyznanych środków ostateczne finansowanie inwestycji wygląda inaczej. Ze środków gminy Kościan wydatkowano 1,5 mln. zł plus 411 tys. zł na przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej. Z budżetu powiatu kościańskiego wydatkowano 1,9 mln. zł, z czego dodatkowo 100 tys. złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane przez samorząd powiatowy środki zasilą budżet Powiatu w tym roku. 

do Góry