Mniej na inwestycje, ale na plusie. Budżet powiatu na 2019 r

Jednogłośnie radni powiatu kościańskiego uchwalili budżet powiatu na 2019 rok. Wydatki są o wiele mniejsze niż w roku 2018, zwłaszcza na inwestycje, ale za nie przewiduje wzrostu zadłużenia.

Dochody powiatu kościańskiego w 2019 roku zaplanowano na ponad 79 milionów złotych, a wydatki na 76 milionów. Daje to więc ponad 3 mln. zł oszczędności. Warto podkreślić także, że radni zdecydowali o wycofaniu się z wyemitowania obligacji. Ruch ten spowodowany jest odszkodowaniem, jakie powiat prawdopodobnie otrzyma za grunty pod ekspresową “piątkę”. Jak zaznaczył starosta Henryk Bartoszewski ponad połowę dochodu stanowić będą dochody własne, z czego należy się cieszyć.

Reklama

Nie jest już jednak tak kolorowo, gdy spojrzymy na wydatki. W 2019 roku przeznaczone na ten cel ma być 12 milionów, czyli niecałe 16% wydatków. W porównaniu z 30% w 2018 roku jest to kwota niepokojąco niska. Starosta jednak uspokaja i podkreśla, że przecież budżet będzie się zmieniać wraz z biegiem roku. Kwota ta może wzrosnąć, choć takiej wysokości jak w tym roku raczej nie osiągnie.

W ramach zadań inwestycyjnych przy Zespole Szkół w Nietążkowie ma powstać nowe boisko sportowe, a reszta związana będzie z drogami. Planowana jest m.in. przebudowa drogi od granicy powiatu przez Brońsko do Nowego Białcza, czy drogi od Wyskoci Małej do Turwi. 100 tys. złotych przeznaczono na wykonanie dokumentacji związanej z budową północnej obwodnicy Kościana.

Problemem w planowaniu przyszłorocznego budżetu były wydatki na oświatę. W 2019 roku do 1 klas szkół ponadpodstawowych trafią uczniowie z gimnazjów i podstawówek. Jako, że nie można ich łączyć to pojawi się wiele problemów. M.in. problem lokalowy, ze znalezieniem kadry, dwuzmianowość i problemy z dowozami i komunikacją. Jak zaznaczył, planowany budżet ma tym wyzwaniom sprostać, ale nie wiadomo jeszcze jaka będzie subwencja na ten cel.

Reklama
Go to TOP