Medale za Długoletnie Pożycie dla par z gminy Śmigiel

42 pary z gminy Śmigiel w roku ubiegłym świętowały złote gody. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczono 21 i 22 czerwca w Restauracji Poemat w Śmiglu.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP wręczyła burmistrz Małgorzata Adamczak. Podczas uroczystości obecni byli także: Wiesław Kasperski, przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, oraz ksiądz dziekan Krzysztof Mizerski. Gratulacje dostojnym małżeńskim parom złożyła także Dorota Skorupińska, kierownik  śmigielskiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Medale Prezydent RP w 2021 roku przyznał następującym parom:
 • Marii i Ryszardowi Błocianom ze Starego Bojanowa,
 • Mirosławie i Kazimierzowi Kołodziejom ze Starego Bojanowa,
 • Barbarze i Marianowi Krauze ze Starego Bojanowa,
 • Irenie i Ryszardowi Piecuchom ze Starego Bojanowa,
 • Wandzie i Mieczysławowi Podrzyckim ze Starego Bojanowa,
 • Barbarze i Antoniemu Derom ze Starego Bojanowa,
 • Elżbiecie i Tadeuszowi Gaertnerom ze Starego Bojanowa,
 • Ewie i Jerzemu Kamieniarzom ze Starego Bojanowa,
 • Marii i Bogdanowi Budzińskim ze Śmigla,
 • Urszuli i Tadeuszowi Drgasom ze Śmigla,
 • Łucji i Marianowi Jóźwiakom ze Śmigla,
 • Janinie i Marianowi Michalskim ze Śmigla,
 • Grażynie i Hieronimowi Rumińskim ze Śmigla,
 • Romanie i Adamowi Stam ze Śmigla,
 • Hance i Zygmuntowi Chudzińskim ze Śmigla,
 • Genowefie i Jerzemu Górnym ze Śmigla,
 • Wandzie i Kazimierzowi Kędziorom ze Śmigla,
 • Danieli i Wincentemu Koniecznym ze Śmigla,
 • Marii i Józefowi Mańczakom ze Śmigla,
 • Marii i Andrzejowi Pecoltom ze Śmigla,
 • Halinie i Ryszardowi Skotarczakom ze Śmigla,
 • Teresie i Henrykowi Ambrowczykom z Bronikowa
 • Annie i Ryszardowi Jerzykom z Bronikowa
 • Marii i Franciszkowi Ratajczakom z Bronikowa,
 • Łucji i Zygmuntowi Białkowskim z Wonieścia
 • Marii i Antoniemu Kurzawskim z Wonieścia,
 • Zofii i Hieronimowi Cichoszewskim z Poladowa
 • Stanisławie i Walerianowi Kunertom z Poladowa,
 • Ewie i Bolesławowi Białym z Nietążkowa z Czacza
 • Halinie i Zenonowi Ratajczykom z Czacza
 • Danucie i Czesławowi Michalakom z Czacza
 • Grażynie i Marianowi Ratajczakom z Czacza,
 • Marii i Marianowi Krukom z Morownicy,
 • Joannie i Jerzemu Jęśkowiakom z Przysieki Polskiej,
 • Irenie i Tadeuszowi Paulom z Żegrówka,
 • Helenie i Józefowi Kozakom z Żegrówka,
 • Janinie i Zenonowi Skrobałom z Koszanowa,
 • Stefanii i Bolesławowi Wieczorkom z Koszanowa,
 • Danucie i Zbigniewowi Sieradzkim z Olszewa,
 • Marii i Zenonowi Szczerbalom ze Spławia,
 • Genowefie i Janowi Waszykom z Nowej Wsi,
 • Marii i Józefowi Łabędzkim z Brońska

Źródło, zdjęcia: AKA/Gmina Śmigiel

do Góry