Lider w pozyskiwaniu funduszy. Unijne wsparcie dla samorządów – gmina Czempiń

Gmina Czempiń legitymuje się ponadprzeciętną skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. W rankingu przeprowadzonym przez pismo samorządowe „WSPÓLNOTA”, w klasyfikacji wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014–2019, Czempiń uplasował się na 1. miejscu w powiecie kościańskim, i na 2. w województwie wielkopolskim. Gmina znalazła się też wśród liderów inwestycji z lat 2017-2019, zajmując 1. miejsce w powiecie, i 3. w Wielkopolsce.

Ostatnie lata były w gminie kluczowe w kontekście unijnego dofinansowania największych projektów. W 2017 roku przedszkole samorządowe rozbudowano o nowoczesny budynek, a budynki szkół podstawowych w Czempiniu i Głuchowie przeszły kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacji elektryczno-oświetleniowej. W 2018 roku przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną.

W ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020, na które pozyskano dofinansowanie, nastąpiła poprawa warunków dydaktycznych w szkołach podstawowych w Czempiniu i Głuchowie oraz w ówczesnym gimnazjum w Borowie, poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla uczniów. Natomiast w przedszkolu samorządowym utworzono nowe miejsca dla dzieci 3-4- letnich i zrealizowano szereg zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz kursy dla nauczycieli. W sumie na te inwestycje i przedsięwzięcia oświatowe pozyskano łącznie ponad 6,7 mln złotych.

W latach 2017-2018 wykonano modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarogniewice oraz modernizację przepompowni ścieków w Czempiniu i Borowie. Kwota dofinansowania tego projektu przekroczyła 8 mln złotych, przy koszcie całkowitym inwestycji niespełna 17 mln złotych.

W 2018 roku został oddany do użytku Czempiński Węzeł Przesiadkowy, umożliwiający bezpieczne pozostawienie pojazdu na parkingu i dalszą podróż pociągiem. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej powstało blisko 150 miejsc parkingowych zlokalizowanych na trzech nowoczesnych, monitorowanych, bezpłatnych parkingach wraz z systemem informacji o wolnych miejscach parkingowych. Powstały także nowoczesne ciągi pieszo-rowerowe, prowadzące wprost do dworca kolejowego, a także przejście podziemne pod torami kolejowymi. Wartość tej inwestycji to prawie 12,5 mln złotych, z czego ponad 10 mln stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych.

Realizowany w latach 2018-2021 projekt pn. „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” zmienił oblicze kluczowych obszarów miast, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie. Wartość całkowita tego projektu to ponad 19 mln złotych, przy dofinansowaniu blisko 14 mln złotych. Projekt obejmował Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach, uzupełniająco infrastrukturę drogową oraz teren dawnej fabryki tlenu przy ulicy Nowej. W zdegradowanym kompleksie budynków z początku XX w. utworzono Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA, z pomieszczeniami biblioteki, Izbą Muzealną, Centrum Kultury oraz instytucji i organizacji pozarządowych. Jest to teraz miejsce organizacji koncertów, seansów kinowych, pokazów, występów, konferencji i sesji Rady Miejskiej.

Dobre usytuowanie względem głównych szlaków komunikacyjnych predysponuje Czempiń do rangi gminy o optymalnych warunkach dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Dla pełnego wykorzystania istniejącego potencjału, przy wsparciu środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, utworzono strefę inwestycyjną w Głuchowie – przy węźle „Czempiń” na trasie S5, gdzie inwestorzy znajdują doskonałe zaplecze logistyczno – techniczne dla swojej działalności. Strefa inwestycyjna nadaje gminie nową jakość i wyznacza nowe kierunki rozwoju. Jej organizacja kosztowała dotychczas ponad 4,1 mln złotych, z czego prawie 2,8 mln zł to wsparcie unijne.

Rozbudowywana jest też nieustannie sieć ścieżek rowerowych, w tym m.in. w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”, dofinansowanego z UE w kwocie 9,5 mln złotych, przy całkowitej wartości tego przedsięwzięcia 11,3 mln złotych, realizowanego w latach 2021-2023.

Licznie prowadzone przy wsparciu funduszy zewnętrznych inwestycje są kluczowe w kontekście poprawy komfortu i bezpieczeństwa, poprawiają też estetykę i stanowią bodziec rozwojowy czempińskiej gminy.

Jak fundusze europejskie zmieniają Wielkopolskę? Najlepiej to można zauważyć w Gminie Czempiń. To jeden z liderów w pozyskiwaniu dotacji unijnych z naszego regionalnego programu operacyjnego i wcześniejszych programów w mijających 18 latach Polski w UE. Zarówno pod względem liczby zrealizowanych projektów – 12 oraz uzyskanych dotacji – ponad 51 mln zł. Imponująca jest również różnorodność tematyczna projektów. Na liście są przedsięwzięcia gospodarcze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych, transportowe – budowa węzła przesiadkowego i systemu ścieżek rowerowych, skończywszy na edukacyjnych – np. termomodernizacji szkół, przebudowie przedszkola czy rozbudowie szkoły.

Dopełnieniem tych inwestycji jest rewitalizacja miasta i utworzenie w budynku po starej fabryce tlenu Centrum Aktywizacji Społecznej. Tuż obok mieszkańcy Czempinia mogą korzystać z Zielonego Rynku, w którym jest m. in. tężnia solankowa. Żartują, że nie muszą jechać nad morze, bo mikroklimat morski mają u siebie, na miejscu.

To są najlepsze dowody na to, że Czempiń czerpie pełnymi garściami z szans, jakie daje członkostwo w UE!

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Czempiński Węzeł Przesiadkowy
Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA
Szkoła Podstawowa im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie
do Góry