“Muzyka łączy…” – pod taką nazwą odbył się koncert uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, który odbył się we wtorek.

Koncert “Muzyka łączy…” odbył się w Kościańskim Ośrodku Kultury. Podczas niego uczniowie szkoły, ale także jej nauczyciele i absolwenci zaprezentowali przed publicznością utwory muzyki klasycznej, filmowej, popularnej, ludowej o tematyce ukraińskiej i rumuńskiej. Czasem w ciekawych aranżacjach. Na koniec wszyscy uczestnicy, wraz z widzami odśpiewali “Odę do radości”. Spotkało się to z głośnymi owacjami na stojąco.

Po koncercie głos zabrał dyrektor szkoły, Marian Michałowicz. Przedstawił wykonawców, podziękował im i osobom, które je przygotowały, a także absolwentom, za ich udział. Przypomniał, że przez dwa lata koncerty te nie mogły się odbywać, ale na szczęście można już do nich powrócić. Obiecał, że będą kolejne. Podziękował też widzom za obecność i władzom miasta i powiatu za współpracę.

do Góry