Gmina Krzywiń dopłaci do wymiany źródeł ciepła!

Gmina Krzywiń dopłaci do wymiany źródeł ciepła. Otrzymać można nawet 6 tysięcy złotych. Nie wszyscy radni są jednak zadowoleni z wysokości wsparcia.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Krzywinia radni głosowali nad projektem uchwały dotyczącej dotacji na wymianę źródeł ciepła. Projekt zakładał, że gmina Krzywiń dopłaci mieszkańcom od 3 do 6 tysięcy złotych. Zależy to od rodzaju źródła, na które zdecydują się beneficjenci. Najmniej, bo do 3 tysięcy złotych, otrzymają osoby wymieniające stare kotły na kotły na paliwa stałe nowej generacji, do 4 tysięcy na kotły olejowe i olejowo-gazowe, a do 6 tysięcy złotych na kotły gazowe, źródła elektryczne, pompy i wymienniki ciepła.

Nie wszyscy radni byli zadowoleni z wysokości wsparcia i apelowali o ujednolicenie stawki. Zaproponowali, by wsparcie wyniosło 4,5 tys. zł. – Wniosek, aby ujednolicić kwotę dotacji motywujemy tym, że w większej części gminy Krzywiń nie ma możliwości korzystania ze wszystkich źródeł energii. Zdaniem klubu WIDOK byłoby niesprawiedliwe uzależnienie wysokości dotacji od rodzaju zainstalowanego urządzenia – wyjaśniła radna Hanna Frankiewicz. Chodzi oczywiście o dostęp do gazu.

Jak wyjaśnił burmistrz Jacek Nowak, różne kwoty dofinansowania mają wskazać mieszkańcom, które źródła ciepła są bardziej ekologiczne. W uchwale chodzi bowiem właśnie o ekologię i czystsze powietrze. – Wiadomo, że kotły na paliwa stałe do najbardziej ekologicznych nie należą. Zaznaczył też, że brak dostępu do sieci gazowej nie jest wielką przeszkodą, bo można zamontować butlowe instalacje gazowe. Do pozostałych źródeł dostęp mają już wszyscy.

Radni klubu WIDOK przekonywali jednak, że niewielu mieszkańców stać na pompy czy wymienniki ciepła. Przerobienie instalacji na gazową, też do tanich nie należy. Mieszkańcy w większości wybiorą jednak kotły na paliwa stałe, dlatego też należy zwiększyć kwotę dotacji. Nie przekonali jednak burmistrza i radnych go popierających.

Za pierwotnym projektem uchwały głosowało 10 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu. W tegorocznym budżecie gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zaplanowano nieco ponad 22 tys. zł.

do Góry