Ewakuacja urzędu. To na szczęście ćwiczenia

Dym, alarm, ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku, a potem bezpieczny powrót do pracy. To wszystko działo się w środę, 15 listopada, o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy Kościan.

Były to zaplanowane ćwiczenia ewakuacyjne, które miały na celu praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji oraz przećwiczenie postępowania pracowników w przypadku sytuacji kryzysowych podczas normalnego funkcjonowania obiektu. Scenariusz zakładał zadymienie w jednym z biur urzędu, o czym powiadomiono służby ratunkowe. Jednocześnie rozpoczęła się ewakuację urzędu: pracowników i klientów przebywających w tym czasie w zagrożonym obiekcie.

Koordynatorem działań był dh Grzegorz Stanisławiak Komendant Gminny OSP. W praktycznych działaniach wzięli udział pracownicy Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sprawnie i cyklicznie przeprowadzana próbna ewakuacja to jeden z podstawowych czynników pozytywnie wpływających na bezpieczeństwo pracowników. Takie ćwiczenie to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, który powinien działać zgodnie z przepisami o próbnej ewakuacji i zasadami BHP.

Źródło, zdjęcia: Urząd Gminy Kościan

do Góry