Droga w Srocku Wielkim jest już gotowa! Mieszkańcy miejscowości mają wreszcie bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych.

Przypomnijmy, że prace przy przebudowie drogi rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku. Rok wcześniej inwestycja ta stała jednak pod znakiem zapytania, a to przez brak porozumienia pomiędzy władzami powiatu i gminy Czempiń. Chodziło o udział w kosztach remontu. Więcej o tym pisaliśmy w artykułach “Powiat szantażuje gminę?” oraz “Gmina uległa szantażowi?“. W końcu jednak samorządy się dogadały i droga w Srocku Wielkim doczekała się remontu.

Łączny koszty przebudowy drogi to około 2,2 mln. zł. Powiat uzyskał jednak dofinansowanie w kwocie niemal 1,4 mln. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 450 tys. dołożyła gmina Czempiń. Wyremontowano drogę długości prawie 2,5 km. Na odcinku o nawierzchni bitumicznej, który ma ponad 1,2 km. poszerzono ją do 5,5 m. Starą nawierzchnię usunięto i położono nową, a pobocza utwardzono i wzmocniono. Odtworzono i odmulono też rowy. W samym Srocku Wielkim ułożono chodniki i krawężniki. Z kolei na odcinku gruntowym wybudowano nową drogę o długości 1250 metrów. Droga została też oznakowana.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry