Droga Morownica – Poladowo doczeka się remontu!

Już wkrótce droga łącząca Morownicę i Poladowo doczeka się remontu. Gmina Śmigiel otrzymała dofinansowanie w wysokości niemal 2 milionów złotych.

Droga Morownica – Poladowo doczeka się remontu dzięki dofinansowaniu, które gmina Śmigiel otrzyma z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Umowę w tej sprawie podpisano w czwartek, 13 lutego. Wsparcie wyniesie niemal 2 miliony złotych, a koszt przebudowy oszacowano na około 3 miliony złotych. W ramach prac zaplanowano wymianę nawierzchni na asfaltową. Powstanie chodnik oraz ciąg pieszo rowerowy na wzdłuż części drogi. Poprawi to komfort zarówno kierowców, jak i pieszych, a także rowerzystów.

Zdjęcie: Gmina Śmigiel

do Góry