Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn  – Szczodrowo. Nowa droga kosztowała ponad 5,7 mln. zł.

Większa cześć kosztów przebudowy pokryto z budżetu powiatu kościańskiego. Z kolei budżetu gminy Kościan na remont drogi wydatkowano 2,3 mln. zł, a 100 tys. zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach prac gmina dodatkowo sfinansowała przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej, której koszt wyniósł 411 tys. zł.

W ramach wykonanych prac na pierwszym odcinku drogi jezdnię poszerzono do 6 m. Istniejąca nawierzchnia została wzmocniona i wyrównana masą bitumiczną. Następnie na jezdni położono masę ścieralną. Wybudowano nowy chodnik, który ma 2 m szerokości i długości prawie 750 m długości.

W Kokorzynie wybudowano zatokę parkingową oraz próg zwalniający z oświetlonym przejściem dla pieszych. W miejscowości wybudowano także zatokę autobusową i utwardzono zjazdy na posesje. Droga ma nowe poziome i pionowe oznakowanie. Ponadto zainstalowano nowe oświetlenie uliczne.

Największą przebudowę wykonano na odcinku drogi z Kokorzyna do Szczodrowa, gdzie wykonano nową konstrukcję jezdni. Po remoncie jezdnia ma także 6 metrów szerokości. Poza poszerzeniem i wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na niebezpiecznym łuku drogi zamontowano stalowe bariery ochronne. Na długości ponad 1300 metrów, po jednej stronie jezdni wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m.

do Góry