Powiat kościański przekaże trzy dotacje na zabytki w łącznej wysokości 50 tysięcy złotych. Pieniądze otrzymają dwie parafie oraz właściciele pałacu.

Decyzje o przekazaniu 50 tysięcy złotych na zabytki podjęto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego. Dotacje na zabytki mogą zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Dotację otrzymają w tym roku trzy podmioty. Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu przyznano dotację w wysokości 20 tys. złotych na odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele parafialnym. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu otrzymała dotację w wysokości 15 tys. złotych. Środki wspomogą prace restauratorsko-konserwatorskie na terenie nekropolii znajdującej się przy kościele parafialnym. Również 15 tys. zł otrzymają Małgorzata i Mirosław Gryś na renowację sztukaterii wewnętrznej w budynku dworu w Nielęgowie.

Łącznie do Zarządu Powiatu Kościańskiego wpłynęły cztery wnioski. Jeden nie otrzymał dofinansowania. 

do Góry