Dofinansowanie na renowacje i odbudowę zabytków

Powiat kościański, Kościan i gminy Czempiń oraz Śmigiel otrzymały dofinansowanie na renowacje i odbudowę zabytków. W sumie wsparcie wyniesie ponad 4 mln. zł

Dofinansowanie na renowacje zabytków samorządy otrzymały w ramach wsparcia z Rządowego Programu Odbudowy zabytków. Najwięcej otrzyma powiat kościański, bo ponad 1,15 mln. zł. Pieniądze pozwolą na renowację zabytkowego pałacu i oficyny północnej Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. W ramach remontu pojawi się nowa elewacja z odnowionymi zdobieniami. Wymienione zostaną drzwi zewnętrzne, balkony, murki ozdobne i tarasy naprawione. Remontu doczeka się też dach. Remont musi zakończyć się do końca lipca 2025 roku.

600 tysięcy złotych otrzyma gmina Czempiń na ratunkowy remont hełmu wieży kościoła. Gmina Śmigiel otrzyma nieco ponad 500 tys. zł na trzy zadania. To: remont wnętrza kościoła pw. św. Bartłomieja w Starym Bojanowie (prawie 179 tys. zł), renowacja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu (ponad 176 tys. zł) i remont wiatraka Serwacy (147 tys. zł). Do Kościana trafi nieco ponad 460 tys. zł na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich 9 witraży w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej.

Na renowację zabytków w gminie Kościan również uzyskano dotacje na kwotę ponad miliona złotych. Wykorzystane one zostaną na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. NMP Pocieszenia i św. Mikołaja w Starych Oborzyskach (ponad 485 tys. zł), kompleksową renowację wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła św. Barbary w Gryżynie (ponad 470 tys. zł) i na rewitalizację, konserwację i zespolenie estetyczne grobowca ambasadora Alfreda Chłapowskiego z zabytkowym zespołem kościelno-cmentarnym w Bonikowie (98 tys. zł). Z kolei w gminie Krzywiń na remont pokrycia dachowego Pałacu Chłapowskich z 1845 r. w Czerwonej Wsi z programu udało się pozyskać ponad 485 tys. zł.

do Góry