Dofinansowanie dla powiatu. Ponad 14 milionów!

Powiat kościański otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 14 milionów złotych na dwie duże inwestycje.

W lutym w ramach naboru powiat kościański złożył wnioski o dofinansowanie trzech zadań w łącznej wysokości niemal 24 milionów złotych. Wsparcie otrzymały dwa z nich.

Dofinansowanie na Centrum Kształcenia Praktycznego

Pierwszy, który otrzymał wsparcie to wniosek na budowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 9,35 mln. zł, a wartość inwestycji oszacowano na 11 mln.

– Na to niezwykle ważne dla nas zadanie wniosek składaliśmy dwa razy. Bardzo się cieszę, że nasze starania zakończyły się pomyślnie i otrzymaliśmy tak znaczące wsparcie, które pozwoli nam na realizację ambitnego zadania. Dzięki tym środkom stworzymy w naszym powiecie wyjątkowe miejsce do kształcenia zawodowego. Jestem pewien, że ta inwestycja będzie służyć młodzieży naszego powiatu. Nadzór nad wdrożeniem projektów i ich realizacją będzie miała Dorota Słowińska, wicestarosta kościański, która od objęcia stanowiska wicestarosty, aktywnie zaangażowała się w te projekty. To rozdanie Polskiego Ładu pozwoli nam na kompleksową modernizację powiatowych placówek oświatowych. Poza Budową Centrum Kształcenia Praktycznego wyremontujemy elewacje i kotłownie naszych szkół – mówi starosta, Henryk Bartoszewski.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego z nowoczesnym wyposażeniem pracowni podniesie poziom kształcenia zawodowego w naszym powiecie. W zamyśle pozwoli to na znalezienie przez absolwentów szkoły atrakcyjnego zatrudnienia. Nowy obiekt będzie połączony ze szkołą za pomocą łącznika. W dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku będzie winda.Powierzchnia projektowanego budynku wyniesie około 1060 m2. Budynek zostanie wyposażony w pracownie: cnc, mechatroniczne, inżynierii sanitarnej, obróbki ręcznej, pracownię budowlaną, spawalnię, elektryczną, pracownię rysunku technicznego oraz zaplecze sanitarno-szatniowe i techniczno-gospodarcze.

Zgodnie z projektem budynek będzie spełniał standardy w zakresie energooszczędności. Między innymi poprzez zaintalowanie oświetlenia ledowe i zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Pracownie zyskają projektory multimedialne. Budynek będzie wyposażony w nowoczesne moduły sterowania instalacją alarmową, monitoringową i centralnym ogrzewaniem. W ramach zadania zaplanowano przebudowę boiska szkolnego, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Dofinansowanie na termomodernizację

Drugi wniosek, który otrzymał wsparcie zakłada zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizację elewacji szkół prowadzonych przez powiat. Szacowany koszt zadania to kwota 5,55 mln. zł, a wsparcie wyniesie niemal 5 mln..

Zadanie składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich polega na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Cel ten powiat osiągnie dzięki dociepleniu ścian budynku szkoły, wymianie parapetów, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej. Efektywność energetyczną poprawi także położenie papy termozgrzewalnej na dachu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja kotłowni. Zaplanowano wymianę dwóch kotłów grzewczych oraz ich osprzęt.

Drugi element realizacji zadania to planowana modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Wybudowany dwadzieścia lat temu budynek wymaga niezbędnych prac. To m.in. na oczyszczenie, zmycie i gruntowanie ścian, położenie warstwy siatki, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z barwionego tynku silikatowego.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie

do Góry