Dofinansowanie dla Czempinia. Ponad 5,6 mln zł!

Gmina Czempiń otrzyma dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Ponad 5,6 mln. zł.

7 września opublikowano listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach zadań modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z Regionalnego Programu Operacyjnego. O pieniądze walczyła gmina Czempiń, która złożyła wniosek dotyczący wymiany źródeł ciepła i instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie. Projekt uzyskał ponad 90% możliwych do zdobycia punktów i uplasował się na bardzo dobrym, szóstym miejscu listy rankingowej. Pozwoli to na uzyskanie dofinansowania w wysokości ponad 5,6 mln. zł, co pokryje 85% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Zwrócić należy uwagę, że w naborze złożono ponad 80 wniosków z całego województwa wielkopolskiego.

Projekt dotyczy termomodernizacji filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanej w Borowie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu, budynku przy ul. Nowej 2 w Czempiniu obok Tlenowni, Urzędu Gminy i hali sportowej w Starym Głębinie. W tym ostatnim budynku inwestycją towarzyszącą będzie adaptacja obiektu na potrzeby oddziałów przedszkolnych, które znajdą tam swoją nową siedzibę. Prace termomodernizacyjne obejmą głównie ocieplenie ścian, w tym niektórych od wewnątrz. Opróćz tego ocieplenie dachów, stropów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, opraw oświetleniowych, stolarki okiennej i drzwiowej. Zaplanowano też wymianę źródeł ciepła.

Oszczędniej i dla zdrowia

Dzięki tym działaniom gmina planuje ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 450 ton rocznie. Dwutlenku węgla o ponad 87% i pyłów PM10 o ponad 99%. Istotną rolę w osiągnięciu zakładanych w projekcie redukcji odegra zastosowanie pomp ciepła oraz ogniw fotowoltaicznych.

– Uzyskanie tego dofinansowania jest ogromnym sukcesem. W dobie drastycznie rosnących kosztów energii elektrycznej i cieplnej będziemy realizować projekt, który nie tylko przyczyni się do redukcji ilości emitowanych szkodliwych substancji do środowiska i poprawi jakość powietrza, ale przyniesie też konkretne oszczędności ekonomiczne. Efektem dodanym będzie także poprawa zewnętrznej estetyki tych budynków po zakończeniu prac. Pamiętajmy też, że już w innych projektach podejmowaliśmy działania, które podnoszą efektywność energetyczną różnych obiektów. Przeprowadziliśmy między innymi termomodernizację szkół w Czempiniu i Głuchowie. Niebawem rozpocznie się także wymiana na terenie całej gminy opraw oświetlenia ulicznego na ledowe – mówi Andrzej Socha zastępca burmistrza Czempinia.

Realizacja projektu związanego z termomodernizacją budynków w Borowie, Czempiniu i Starym Gołębinie zakładana jest na lata 2022-2023.

do Góry