Radni powiatu kościańskiego jednogłośnie przyjęli budżet powiatu na 2021 rok. To budżet bez zaskakujących pozycji, ale skrojony na miarę czasów.

Przyjęty przez radnych budżet zakłada dochody w wysokości nieco ponad 84 mln. zł i wydatki w kwocie 86,7 mln. zł. Obydwie pozycje są wyższe, niż to było w 2020 roku. Dochody o milion złotych, a wydatki o około 4,4 mln.

Inwestycje

11,7 mln. zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne. Z tej puli sporą część powiat przeznaczy na remonty dróg. Przebudowy doczeka się droga na odcinku Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308. Powiat planuje też rozpoczęcie pierwszego etapu przebudowy drogi Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo oraz inwestycję na drodze Kokorzyn – Szczodrowo. Zakończona zostanie też trwająca przebudowa drogi w Srocku Wielkim.

Oprócz inwestycji drogowych powiat wesprze samorząd województwa wielkopolskiego przy przygotowaniach do budowy północnej obwodnicy Kościana. Dołoży również do remontu elewacji budynku przy ul. Al. Kościuszki, przy którym mieści się starostwo oraz urząd miejski, a także remont ul. Wrocławskiej i Rynku. Wesprze też różne mniejsze inwestycje.

– To budżet przygotowany na miarę czasów, w których przyszło nam żyć i funkcjonować. Musimy zdać sobie sprawę, że wykonanie silnie uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie – podkreślił skarbnik, Michał Samoląg.

Wątpliwości radnych

Swoje wątpliwości co do budżetu wyraził radny Piotr Błaszkowski. Zwracał zwłaszcza uwagę na kiepską sytuację finansową szpitala, rosnące koszty przeznaczane na oświatę, które nijak się mają do otrzymywanej subwencji, a także obawy dotyczące braku dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Przyszłość trąca niepokojem. Jako najmłodszy radny, ale też ojciec, obawiam się, co będzie za rok, pięć lat, czy dziesięć. Obawiam się o nasz szpital – mówił.

Jego obawy uspokajała radna Dorota Lew-Pilarska. Jak zaznaczyła, praktycznie każdego roku wydaje się, że kolejny będzie gorszy, ale jak przychodzi do realizacji zadań, to okazuje się, że nie jest źle i budżety wykonywane są z korzyścią dla mieszkańców. – Na pewno sytuacja będzie lepsza, niż się panu wydaje. Są kolejne rozdania z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Więcej optymizmu! – odpowiedziała radnemu.

Dodatkowo w trakcie trwania roku budżet ulegnie wielu zmianom. Te uzależnione są jednak mocno o sytuacji epidemiologicznej w regionie i całej Polsce. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem projektu budżetu.

do Góry