Budżet obywatelski w Czempiniu – znamy projekty!

Poznaliśmy projekty, które powalczą o 60 tys. zł. Głosowanie na budżet obywatelski w Czempiniu rozpocznie się 1 września.

Budżet obywatelski funkcjonuje w gminie Czempiń już od kilku lat. Do podziału jest 60 tysięcy złotych – 12 tys. zł na zadania małe i 48 tys. zł na zadania duże. Mieszkańcy do 30 czerwca mogli składać projekty, które wezmą udział w głosowaniu. W terminie wpłynęło 9 wniosków – 4 na projekty duże i 5 na projekty małe. Ocenę merytoryczną przeszło 7 z nich. W każdej kategorii odpadł jeden wniosek.

O 48 tysięcy złotych w ramach zadań dużych walczyć będą trzy wnioski:
  • Poprawa mobilności OSP Srocko poprzez dofinansowanie zakupu nowoczesnego auta ratowniczo-gaśniczego. Nowe auto ma zastąpić wysłużonego już, 50- letniego Magirusa, co pozwoli na szybsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy i miejsc działań ratowniczych. Dotychczasowe auto jest już przestarzałe technologicznie i ledwo spełnia wymogi, by w ogóle poruszać się po drogach. Pozostała część wymaganej kwoty pochodziła by z funduszy sołeckich i środków własnych jednostki.
  • Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piechaninie. Na placu pojawiłyby się: przeplotnia linowa, ścianka wspinaczkowa, element siłowni typu  Wioślarz & Biegacz, bujak sprężynowy oraz stojak na rowery. Jak podkreślają wnioskodawcy, plac zabaw cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolnym, nowe urządzenia dobrze służyłyby więc społeczności lokalnej.
  • Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS “AS” Czempiń. W ramach projektu zakupione i zamontowane zostaną zadaszone dwie ławki 14-osobowe dla zawodników rezerwowych. Kabiny – ławki rezerwowych zostaną zamontowane przy głównym boisku na kompleksie boisk przy ul. Wspólnej.
O 12 tysięcy złotych w ramach zadań małych powalczą cztery wnioski:
  • Montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w Piechaninie. Dziś oświetlenia w tym miejscu nie ma.
  • Zakup butli kompozytowych dla jednostki OSP Czempiń, które służą ochronie dróg oddechowych strażaków podczas akcji. Nowy sprzęt pozwoli zredukować wagę całego zestawu o około połowę, co przełoży się na szybkość i jakość działań ratowników.
  • Zakup sprzętu nagłaśniającego, który zamontowany na być na boisku “AS” Czempiń wraz z namiotem eventowym. Nowa infrastruktura wykorzystywana by była podczas meczów, festynów i innych tego typu wydarzeń.
  • Poprawa warunków i utrzymania płyty boiska i jego otoczenia Głuchowie poprzez zakup kosiarki-traktorka. Pozwoli to na szybsze i bardziej ekonomiczne koszenie trawy, a w przyszłości zakup dodatkowych elementów pozwoli pojazd przerobić w razie potrzeby na przykład na mały pług, czy transporter.

Oceny merytorycznej nie przeszły projekty dotyczące organizacji biegu dla uczczenia pamięci Janusza Dutkiewicza oraz doposażenie boiska w Głuchowie.

Etap głosowania rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 września. Odbędzie się na specjalnie do tego celu przygotowanej stronie internetowej. Mieszkańcy gminy będą mogli oddać po jednym głosie w każdej kategorii. Wyniki poznamy 10 października.

do Góry