Nagrodzono najlepsze biznesplany w ramach konkursu “Biznes z przyszłością” organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Dobiegła końca VII edycja konkursu na najlepszy Biznes Plan „Biznes z przyszłością”. Poziom nadesłanych prac był zróżnicowany. Jedne zaskakiwały innowacyjnością prezentowanych zagadnień, inne dojrzałością, jeszcze inne nieszablonowym podejściem do biznesu. Komisja miała trudne zadanie. Ostatecznie wyłoniono trójkę zwycięzców. Przyznano również trzy wyróżnienia.

Celem konkursu było promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku młodzieży szkolnej oraz zachęta młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz stworzenia nowego przedsięwzięcia gospodarczego oraz przygotowania biznes planu. Organizatorami  konkursu byli: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie wzięli udział w zajęciach merytoryczno-warsztatowych oraz konsultacjach indywidualnych prowadzonych w ramach konkursu na najlepszy Biznes Plan „Biznes z przyszłością”. 

W konkursie udział wzięli autorzy 33 biznesplanów. Komisja Konkursowa wyłoniła 10 finalistów. Rozstrzygnięcie nastąpiło 14 listopada w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Finalistami konkursu zostali: 

  1. Adamczyk Mikołaj (ZSP Kościan) Zasilnet – projekt Power House
  2. Grzymisławska Zuzanna (ZSP Nietążkowo) EKO-CEGŁA – CEGŁA Z ODZYSKU
  3. Juskowiak Zuzanna (ILO Kościan) MY.Pet
  4. Matuszewski Bartosz (ILO Kościan) VIRTUAL WALK
  5. Michalewicz Alan (ZSP Nietążkowo) ”AKADEMIA KADRU”
  6. Przystańska Alicja (ZSP Nietążkowo) FILLMAT 24/7
  7. Świniarska Weronika (ILO Kościan) JĘZYKOKORKI
  8. Tęcza Agata (ILO Kościan) STYLE WITH DISCOUNT – ,,STYLIZUJ ZE ZNIŻKĄ”
  9. Tulińska Aleksandra (ILO Kościan) SIEĆ FLOWER BUS
  10. Zielonka Amelia (ILO Kościan) BUDGET MASTER

Laureaci konkursu:

I miejsce – Agata Tęcza

II miejsce – Alan Michalewicz

III miejsce – Bartosz Matuszewski

W gronie wyróżnionych znaleźli się:

– Mikołaj Adamczyk
– Zuzanna Grzymisławska
– Weronika Świniarska

Dla najlepszych przygotowano atrakcyjne nagrody. To m.in. laptop, bony podarunkowe o wartości 3.000,00 zł, 2.000,00 zł, 2x 1.000,00 zł, słuchawki bezprzewodowe, wyjazd studyjny do firmy WERNER KENKEL Spółka z o.o. w Krzycku Wielkim, nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, Bank Spółdzielczy w Kościanie, “INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza” S.A., Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Urząd Gminy Czempiń, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta Kościana, Urząd Miejski Śmigla, WERNER KENKEL Spółka z o.o.

do Góry