Starosta kościański wręczył awanse na stopień nauczyciela mianowanego dla trojga nauczycieli. Dwojga z ZSP w Nietążkowie i jednej z ZSS w Kościanie.

Awanse dla nauczycieli wręczono we wtorek, 24 sierpnia, w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W spotkaniu wziął udział starosta Henryk Bartoszewski, przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego i przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Iwona Bereszyńska oraz Sylwia Sałacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Awans z rąk starosty otrzymali:

  • Monika Miedziarek – nauczycielka informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,
  • Daria Anna Zielińska – nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie,
  • Przemysław Zielonka – wychowawca w internacie i nauczyciel wychowania fizycznego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.

– Nie każdy może być nauczycielem. Cieszę się, że się państwo dokształcacie i doskonalicie swój warsztat. Dziękuję że podjęliście trud, że będziecie pracować w naszych szkołach, uczyć naszą młodzież. Od was zależy ich przyszłość. Pracujecie w zawodzie niezwykle odpowiedzialnym. Kształtujecie i wychowujecie młodzież. Szkoła podlega zmianom, politycznym trendom, bez przerwy są reformy, a to wprowadza chaos, ale wybraliście piękny zawód. Patrzę na was z uznaniem i podziwem za to ze chcecie wychowywać, uczyć i kształtować dzieci. Niech nic wam nie przekreśli przekonania o dobrym wyborze zawodu – powiedział do awansowanych Henryk Bartoszewski. Do gratulacji przyłączyła się Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Nauczyciel, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kończy całą procedurę ubiegania się o ten stopień awansu.

do Góry