Niektóre kościańskie apteki zawieszają dyżury nocne. Możemy więc mieć problem z wykupem leku i środków medycznych w nagłych sytuacjach.

W poniedziałek do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęło pismo, w którym poinformowano, że niektóre kościańskie apteki zawieszają dyżury nocne. W piśmie tym zaznaczają, że zapotrzebowanie na leki w nocy jest niewielkie, a nocne dyżury generują spore koszty. Zwracają też uwagę, że ustalając harmonogram dyżurów powiat wziął pod uwagę tylko apteki w Kościanie, a nie w całym powiecie. To według nich łamanie zasady równego traktowania przedsiębiorców i wymusza nieodpłatną, dodatkową pracę.

Swoje dyżury zawiesiło 5 kościańskich aptek. Gdy będziemy więc potrzebowali jakiegoś leku, czy środka medycznego z powodu nagłej sytuacji, to możemy napotkać się z trudnościami w ich nabyciu. Pozostaną nam wtedy apteki w Lesznie, czy Poznaniu.

Stanowisko powiatu

Starostwo Powiatowe nie może w tej sprawie wiele zrobić. Harmonogram dyżurów uchwalono w listopadzie. To obowiązek Rady Powiatu nałożony ustawowo. Harmonogram uzyskał pozytywną opinię włodarzy gmin oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Jak zaznaczają władze powiatu, otwierając aptekę przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegać prawa, także tego lokalnego. Niestety powiat nie ma możliwości jego egzekwowania, nie ma więc kompetencji by dyscyplinować aptekarzy, gdy ci nie wywiązują się z tego obowiązku.

Odnosząc się do zarzutów aptekarzy starostwo zaznacza, że przygotowując harmonogram bierze się pod uwagę dostępność pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Ta udzielana jest w kościańskim szpitalu, dlatego w harmonogramie ujęto kościańskie apteki, jako te najbliższe. Z kolei ze względu na ważny interes publiczny możliwe jest ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Nałożenie obowiązku pełnienia dyżuru nocnego nie łamie więc tej zasady.

Starosta kościański Henryk Bartoszewski apeluje do aptekarzy, którzy odstąpili od obowiązku pełnienia dyżurów nocnych, by do czasu stworzenia przez rząd nowych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dotyczących świadczenia usług farmaceutycznych, powrócili do pełnienia nocnych dyżurów szczególnie teraz, w czasie pandemii.

Od poniedziałku, 12 kwietnia, dyżury nocne zawiesiły:

  • Arnika
  • Centralna
  • Św. Łukasz
  • Apteka z Misiem
  • Apteka Dbam o Zdrowie (ul. Nacławska)

do Góry