Dla upamiętnienia Stanisława Szczepanowskiego

W piątek, 16 października, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia Stanisława Szczepanowskiego w Kościanie. Tablica zawisła na kamienicy przy ulicy, której jest patronem.

Dla upamiętnienia Stanisława Szczepanowskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej przygotowało tablicę, która zawisła na kamienicy przy ulicy, której działać jest patronem. Na tablicy znajduje się napis: „STANISŁAWOWI SZCZEPANOWSKIEMU 1846-1900 SYNOWI ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ. DZIAŁACZOWI NIEPODLEGŁOŚCIOWEMU, PROPAGATOROWI PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W 120-TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOŚCIAŃSKIEJ“.

W piątek dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy. Dokonali tego burmistrz Piotr Ruszkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Zdzisław Witkowski oraz wiceprezes Jan Kozak.

Poniżej prezentujemy postać Stanisława Szczepanowskiego.

Wybitny ekonomista, przemysłowiec działacz społeczny, twórca polskiego przemysłu naftowego i węgla brunatnego w Galicji. Urodził się 13 grudnia 1846 roku w Kościanie w rodzinie inżyniera melioranta Jana i Wandy z Poplińskich. Po ukończeniu gimnazjum w Chełmnie studiował na Politechnice Wiedeńskiej, uzyskując w 1867 roku dyplom inżyniera.

Wiele podróżował, zamieszkując w 1879 roku we Lwowie. Żywo interesował się dolą Polaków pod zaborem austriackim w wyniku czego napisał studium „Nędza Galicji”. Był posłem do parlamentu wiedeńskiego i sejmu galicyjskiego oraz współzałożycielem kilku towarzystw przemysłowych i oświatowych.

Szczególnie interesował go przemysł wydobywczy i przetwórczy. Ręczne kopanie szybów górniczych zastąpił maszynami patowymi, sprowadzając z Kanady doświadczonych wiertników i budując w Peczeniżynie nowoczesną rafinerię ropy naftowej. Za jego przykładem poszło na Podkarpaciu wielu innych przemysłowców. Po wstrzymaniu przez władze austriackie zezwoleń dla polskich przedsiębiorców na budowę rafinerii ropy i niewypłacalności Lwowskiej Kasy Oszczędności, podobnie jak wielu innych zbankrutował zapadając na chorobę wieńcową serca. Zmarł 13 października 1900 roku w czasie pobytu na kuracji w Nauheim. Po roku jego zwłoki spoczęły w ufundowanym przez społeczeństwo grobowcu na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie.

Źródło, zdjęcia: Urząd Miejski Kościana

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

do Góry