Zdalne nauczanie w Konopnickiej i Ratajczaku!

Zdalne nauczanie wprowadzono w Zespole Szkół Specjalnych oraz w jednym oddziale Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w kolejnej szkole. Na wniosek dyrektor placówki i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wicestarosta Zbigniew Franek wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Szkoła przechodzi na zdalne nauczanie. Zajęcia w formie tradycyjnej nie odbędą się w dniach 12, 13 i 15 października.

Zawieszenie zajęć dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia edukacyjne w tych dniach naczyciele zrealizują w formie zdalnego nauczania. Z kolei zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju będą odbywały się normalnie.

Wicestarosta wyraził także zgodę na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w okresie od 12 do 15 października. Zawieszenie zajęć w tej szkole dotyczy jednego oddziału – III klasy branżowej szkoły I stopnia. Zajęcia będą realizowane w formie zdalnego nauczania.

W ubiegłym tygodniu podjęto decyzję o zdalnym nauczaniu w prowadzonym prze powiat Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Zajęcia w formie tradycyjnej zawieszono do 16 października.

Zawieszenie zajęć ma związek z wykrytym przypadkiem koronawirusa u jednego z nauczycieli.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

do Góry