Close

29 maja 2020

Rekrutacja do szkoły muzycznej trwa! Ostatnie dni!

Tylko do 30 maja trwa rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kościanie. Czasu na złożenie wniosku o przyjęcie pozostało więc niewiele.

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościanie trwa do soboty, 30 maja. Szkoła przyjmuje osoby w wieku of 6 do 16 roku życia, a do wyboru mają 10 instrumentów. To fortepian, akordeon, gitara klasyczna, skrzypce, wiolonczela, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, fagot, trąbka.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach. Cykl 6-letni przeznaczony dla kandydatów, którzy w roku 2020 kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Cykl 4-letni kandydatów, którzy w roku 2020 kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest sprawdzenie predyspozycji kandydatów. Obejmuje ono słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie oraz warunki psychofizyczne.

Szczegóły oraz formularze dostępne są na stronie internetowej szkoły – TUTAJ.

Zdjęcie: PSM