Close

20 maja 2020

50 tysięcy na zabytki od powiatu kościańskiego

Powiat kościański przekaże 50 tysięcy złotych na zabytki. Pieniądze te otrzymają cztery podmioty, m.in. parafie w Śmiglu, Czerwonej Wsi i Rąbiniu oraz właściciel pałacu w Nielęgowie.

Decyzje o przekazaniu 50 tysięcy złotych na zabytki podjęto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego. Mogą zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Dotację otrzymają cztery podmioty. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Idziego w Czerwonej Wsi przyznano dotację w wysokości 17,5 tys. zł. na prace przy ołtarzu bocznym w kościele. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu otrzymała dotację w kwocie 15 tys. zł. na odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu otrzymała dotację w kwocie 7,5 tys. zł. na prace restauratorsko-konserwatorskie przy grobowcu rodu Chłapowskich. Dotację w wysokości 10 tys. złotych otrzymali Małgorzata i Mirosław Gryś na wykonanie stolarki okiennej w budynku dworu w Nielęgowie.

Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków składać można corocznie do 15 lutego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.