Close

3 kwietnia 2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie i Kościanie

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym powiecie pozostaje na mniej-więcej stałym poziomie. W mieście kolejne, delikatne spadki.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie kościańskim przedstawia się następująco (stan na godzinę 10.00, 3 kwietnia):

  • osoby objęte aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 117 (-6)
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 153 (+6)
  • osoby aktualnie hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0 (-)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 3 (-)

Aktualna sytuacja w Kościanie (stan na godzinę 10.00, 3 kwietnia):

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym w mieście Kościan: 12 (-9)
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną w mieście Kościan : 47 (-)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 w mieście Kościan : 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w mieście Kościan: 3