Close

2 kwietnia 2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie i Kościanie

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym powiecie się nie zmienia. Tendencja liczby osób pod kwarantanną i nadzorem jest cały czas spadkowa.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie kościańskim przedstawia się następująco (stan na godzinę 10.00, 2 kwietnia):

  • osoby objęte aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 123 (-2)
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną: 147 (-38)
  • osoby aktualnie hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0 (-)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 3 (-)

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Kościanie (stan na godzinę 10.00, 2 kwietnia):

  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym w mieście Kościan: 21 (-)
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną w mieście Kościan : 47 (-2)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 w mieście Kościan : 0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w mieście Kościan: 3