Close

29 listopada 2019

Złote gody w gminie Śmigiel [ZDJĘCIA]

W gminie Śmigiel pary małżeńskie świętowały złote gody. Medale przyznane przez Prezydenta RP jubilaci odebrali z rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak.

Złote gody tym razem świętowało 19 małżeństw. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 28 listopada. W dekoracji pani burmistrz asystowali: Wiesław Kasperski, przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla oraz ksiądz dziekan Krzysztof Mizerski. Gratulacje dostojnym małżeńskim parom złożyła także Dorota Skorupińska, kierownik śmigielskiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Medale Prezydent RP przyznał następującym parom: Marii i Marianowi Borowiak, Marii i Stefanowi Ciszewskim, Kazimierze i Kazimierzowi Gmerek, Gabryeli i Kazimierzowi Idziejczak, Łucji i Mieczysławowi Lewickim, Gizeli i Adamowi Szklarz ze Starego Bojanowa, Wandzie i Zdzisławowi Kierońskim, Zofii i Kazimierzowi Łupickim, Janinie i Mirosławowi Moczyk, Genowefie i Antoniemu Nadolnym, Krystynie i Jerzemu Schiller, Natalii i Jerzemu Szablewskim, Jolancie i Kazimierzowi Szul ze Śmigla, Genowefie i Stanisławowi Biegańskim z Morownicy, Janinie i Zbigniewowi Kędziorom z Karśnic, Emilii i Janowi Kubiak z Bronikowa, Janinie i Czesławowi Meissner z Nowego Białcza, Zofii i Czesławowi Tomczak z Czacza, Helenie i Marianowi Wilk z Parska.

Informacja oraz zdjęcia: Anita Kasperska