Close

29 listopada 2019

O pracy, biznesie i przyszłości młodych ludzi

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie odbyła się konferencja „Mój zawód – moja przyszłość”. Rozmawiano o pracy, przyszłości, studiach i własnych biznesach.

Podczas konferencji uczniowie ostatnich klas liceum i technikum mogli wysłuchać wykładu dra Mirosława Radoły z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącego działań i oferty szkół wobec wymagań lokalnego rynku pracy. Dr inż. Marek Goliński z Politechniki Poznańskiej w swoim wykładzie podkreślał znaczenie planowania kariery zawodowej w powiązaniu z kompetencjami przyszłości, natomiast zastępca kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie opowiedział o leszczyńskich studiach dualnych. Swój panel mieli także pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy mówili o oczekiwaniach i perspektywach współpracy ze szkołami.

Uczniowie podczas przerwy mogli także zwiedzać stoiska firm i instytucji z terenu powiatu kościańskiego. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, natomiast patronat medialny pismo Kościaniak oraz portal eKoscian.eu.

Nagrody za biznesplany

Podczas wydarzenia wręczone zostały także nagrody dla laureatów konkursu na najlepszy Biznes Plan dla Startup’u „Biznes z przyszłością-Mój Pierwszy Startup”. W tym roku nagrodę główną, ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, bon do wykorzystania w sklepie Media Expert o wartości 3 000 złotych otrzymała Aleksandra Nowak z I LO w Kościanie, która przygotowała biznes plan dla startup’u ROAD TO FOOTBALL STADIUMS (RTFS), systemu składającego się z dwóch części. Pierwszą z nich są czujniki piłkarskie, a drugą aplikacja mobilna do śledzenia statystyk meczowych i treningowych poszczególnych zawodników. System jest narzędziem dla wyłuskiwania w klubach piłkarskich talentów.

Drugie miejsce zajęła Wiktoria Jakubowicz (ZSP Kościan) za stworzenie biznes planu dla startup’u Help Me! – aplikacji kontaktującej osoby starsze, niepełnosprawne i potrzebujące pomocy z wolontariuszami. Jej zadaniem jest rozwiązanie problemu samotności osób starszych, niesienie im pomocy w codziennych potrzebach. Trzecią nagrodę otrzymała Anna Tomaszyk (ZSP Kościan) za aplikację DAH. Jest to akronim od angielskich słów „ DOCTORS AND HEALTH”, które należy tłumaczyć jako „LEKARZE I ZDROWIE”. Pełni ona funkcję przewodnika po skomplikowanym systemie pomocy medycznej. Czwarte miejsce komisja konkursowa przyznała Oskarowi Kościańskiemu (I LO Kościan) za biznes plan dla aplikacji Homovirtual, strony internetowej umożliwiającej inwestowanie w ludzi i firmy.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie