Close

11 października 2019

Pytamy kandydatów. Bartosz Kobus – Lista nr 1 poz. 3

Już w niedzielę wybory Parlamentarne. By umożliwić czytelnikom porównanie kandydatów i zachęcić do głosowania na reprezentantów naszego powiatu postanowiliśmy zadać im kilka pytań. Kandydat PSL, Bartosz Kobus.

Startuje Pan z list PSL. Skąd wybór takiego akurat ugrupowania i dlaczego postanowił Pan kandydować. Co wniesie PSL do polskiej polityki i jak ocenia Pan swoje szanse?

Decyzję o starcie w wyborach podjąłem w sierpniu, choć przyznaję że pomysł pojawił się ponad pół roku temu. Do decyzji namawiali mnie koledzy radni powiatowi z Aktywnego Samorządu, oraz znajomi. Swoją decyzję uzależniałem od startu obecnego posła na Sejm RP Wojciecha Ziemniaka (kandyduje do Senatu RP) oraz Adama Szłapki (kandyduje z okręgu w Poznaniu), a także miejsca które potencjalnie mógłbym otrzymać od władz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie nie jestem członkiem żadnej partii. Pod koniec sierpnia otrzymałem jednogłośne poparcie i rekomendację Zarządu Powiatowego PSL. Władze wojewódzkie PSL-u uznały że 3 miejsce należy się dla przedstawiciela zachodniej części okręgu nr 36.

Polityczne emocje w Polsce są dość „rozgrzane”. Jaki jest według Pana JEDEN największy problem z polityką związany i jak zamierza Pan działać, by go rozwiązać?

Problem polskiej polityki to hejt, częste licytowanie nierealnymi lub kosztownymi obietnicami, szukanie tematów zastępczych jak np. sprawa LGBT. Największy problem w polityce to brak mówienia prawdy. Należy mówić wszystko, nie ukrywać faktów.

Skoro już jesteśmy przy problemach, to pytanie podobne. Jaki jest JEDEN, według Pana, największy problem Polaków i co należy zrobić, jak będzie Pana działać, by i ten rozwiązać?

Zazdrość, która przeradza się często w zawiść lub nienawiść. Widoczna już w relacjach szkolnych, rozwija się podczas kontaktów międzyludzkich, międzysąsiedzkich, w pracy.

Co byłoby największym dla Pana sukcesem, jeśli udałoby się to zrealizować podczas ewentualnej kadencji w Sejmie. Jakimi obszarami chciałby Pan się zajmować w pracy posła?

Najważniejsze obszary którymi chciałbym się zajmować to ochrona środowiska, sprawy samorządu, ochrona zdrowia i walka z ubóstwem wśród emerytów. Po kadencji roli posła na Sejm RP chciałbym usłyszeć że samorządy zyskały wolność i stały się jeszcze bardziej samorządne.

Jak zamierza Pan działać na rzecz wyborców okręgu kaliskiego, zwłaszcza dla mieszkańców powiatu kościańskiego i co należy zmienić/przeprowadzić/poprawić, by było to z korzyścią dla nich?

Obecnie ważną sprawą dla Kościana jest sprostanie rosnącemu zadłużeniu szpitala w Kościanie. Bardzo ważny temat to dokończenie budowy drogi S5 oraz budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej 308. Palący problem to temat melioracji w gminach powiatu kościańskiego oraz rozszerzenie komunikacji zbiorowej, najlepiej wprowadzenie komunikacji bezpłatnej.

Wracając do emocji politycznych. Głośno ostatnio jest o karcie LGBT+ dla szkół. Jaki jest stosunek Pana do tego zagadnienia i jaki jest stosunek do lekcji religii w szkołach?

Karta LGBT+ to temat zastępczy dla wszystkich sił politycznych bez wyjątku. Jestem katolikiem, racjonalnie podchodzę do wszystkich aspektów życia rodzinnego i społecznego. Chcę aby wszyscy – każdej wiary, orientacji – czuli się bezpiecznie w Polsce. Siły lewicowe za bardzo rozdmuchały ten temat, tym samym go osłabiając. Prawica za to wykorzystuje kartę do uderzania nią w swoich bliźnich.

Co chciałaby Pan przekazać wyborcom, jak zachęcić ich do głosowania właśnie na siebie?

Kocham Polskę, szczególnie polską wieś. Jestem zwolennikiem polityki zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich w oparciu o fundusz so­łecki i środki zewnętrzne. Stawiam na społeczną i infrastrukturalną rewitalizację naszych miast powiatowych – Kościana, Gostynia, Leszna i Rawicza. Przedsiębiorcom ufam, rolników wspieram, a seniorom pomagam. Warto posta­wić na zdrowie Polaków i dofinansować godnie polską służbę zdrowia. Edukacja to filar budowy aktywnego i innowacyjnego społeczeń­stwa, które nie może zapomnieć o najważniej­szych wartościach w życiu codziennym. Lubię przebywać i być blisko ludzi oraz ich codzien­nych spraw. Czas na Młodą Polskę, której jestem przedstawicielem! Proszę o głos 13 października 2019 roku.