Close

11 października 2019

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej

Dzieci z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie mają nowy plac zabaw. Kosztował niemal 28 tysięcy złotych.

Nowy plac zabaw oficjalnie otwarto w czwartek, 10 października. W uroczystości udział wzięli radni powiatowi, przedstawiciele szkoły, dzieci oraz ks. Paweł Skrzypczak, który poświęcił obiekt. Przed przecięciem wstęgi Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor szkoły przywitała gości i powiedziała kilka słów na temat nowego placu. W sumie jego powstanie kosztowało niemal 28 tysięcy złotych. Kwotę ponad 22 tys. przekazało Stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Środki pochodziły od darczyńcy – Banku Spółdzielczego. Pozostałe prawie 4 tys. złotych pochodziło z budżetu szkoły.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie