Close

10 października 2019

Odbiór liści od 19 października!

Od 19 października do 23 listopada odbywać się będzie odbiór liści zebranych z chodników przez mieszkańców kilku ulic. Miasto dostarczy też worki.

Odbiór liści odbywać się będzie w soboty. Do właścicieli posesji położonych w ulicach, przy których rośnie najwięcej drzew miasto dostarczy oznakowane 120-litrowe worki na liście. Są to ulice: Nacławska, Kościuszki, Ks. Bączkowskiego, Mickiewicza, Żeromskiego i Gostyńska oraz placach Wolności i Paderewskiego. Właściciele nieruchomości położonych przy pozostałych ulicach mogą odebrać worki w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

Zapełnione liśćmi worki należy wystawić na chodnikach przed posesjami do godz. 8.30 w soboty: 19 i 26 października oraz 2, 9, 16 i 23 listopada. Szczegółowe informacje pod nr tel. 65 5121838.