Close

8 października 2019

Dofinansowanie na drogę w Piechaninie. Podpisano umowę!

Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie na drogę w Piechaninie. W poniedziałek podpisano umowę przyznającą wsparcie.

Dofinansowanie na drogę w Piechaninie pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Gmina Czempiń złożyła wniosek w maju. We wrześniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował ostateczną listę zadań, które otrzymają wsparcie. Spośród 120 wniosków dofinansowanie przyznano 44, a gmina Czempiń zajęła bardzo wysoką, bo 2 lokatę. Tym samym otrzyma prawie 1,4 mln zł na zadanie, które kosztować ma ponad 2 miliony złotych. Umowę podpisano w poniedziałek, 7 października w Czempiniu. Dokonali tego burmistrz Konrad Malicki oraz wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Zadanie przewiduje przebudowę drogi od świetlicy wiejskiej, poprzez drogę wojewódzka, do końca zabudowań. Łącznie niecały kilometr drogi. Dofinansowanie obejmie też wykonanie projektu oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zakończenie planowane jest na 2021 rok.