Close

7 października 2019

Czempiń wysoko w rankingach samorządów!

Gmina Czempiń znalazła się w pierwszej dziesiątce w kategorii Małe Miasta w rankingu „Wykorzystanie środków z funduszy UE”.

Gala, podczas ogłoszono szczegółowe wyniki rankingu odbyła się 2 i 3 października. Obecni byli na niej burmistrz gminy Czempiń, jego zastępca i przewodniczący rady. Podstawę opracowania rankingu stanowiła analiza wydatkowania przez samorządy dotacji z funduszy UE od początku aktualnej perspektywy budżetowej przeznaczonych na inwestycje transportowe. Dział ten obejmuje największą część funduszy unijnych, jakie pozyskują polskie samorządy.

W Gminie Czempiń w latach 2014–2018 kwota ta wyniosła 938,11 zł na mieszkańca. Uplasowało to gminę na zaszczytnej, 9 pozycji spośród niespełna 600 sklasyfikowanych. Z całego województwa wielkopolskiego, oprócz Gminy Czempiń, w pierwszej dziesiątce znalazły się tylko Pobiedziska.

Gmina Czempiń znalazła się również w gronie liderów inwestycji. W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-2018 per capita w kategorii miasta inne, na 597 sklasyfikowanych jednostek, gmina Czempiń znalazła się na 16. miejscu w kraju, awansując z miejsca 109. Jest też to najwyższa lokata spośród gmin w powiecie kościańskim. Średnie wydatki inwestycyjne na mieszkańca kształtowały się na poziomie 1707,33 zł. Warto nadmienić, że w roku ubiegłym (średnia za lata 2015-2017) kwota ta wynosiła 731,86 zł na mieszkańca Czempinia. Jeszcze kilka lat temu gmina była lokowana w okolicach 500 miejsca.

Rankingi Wspólnoty to bezpłatne, niezależne, opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS.

Wysoko też w innych rankingach

W tym samym czasie ukazała się XV edycja rankingu „Rzeczpospolitej”, który wyróżnia najlepsze samorządy. Gmina Czempiń zajęła 50. pozycję spośród 864. Zasady „Rankingu Samorządów” są ściśle określone przez niezależną kapitułę pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, byłego premiera RP. Samorządy muszą wykazać się stałymi działaniami na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej. Działania te rozpatrywane są w kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Wysoka lokata gminy Czempiń w rankingach wynika z nieustannego monitorowania potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym monitorowaniu źródeł zewnętrznego finansowania. Przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej. Zestawienia są dowodem na to, że gmina zmierza w dobrym kierunku. Z uwagi na liczbę toczących się w latach ubiegłych i obecnie prac budowlanych, należy podkreślić, że mamy za sobą czas inwestycji na dużą skalę. Wysokie pozycje w rankingach stanowią potwierdzenie, że wysiłek, który podejmowaliśmy był słuszny. Dużo już za nami, ale także dużo jeszcze do zrobienia – podkreśla Burmistrz Konrad Malicki.

W sferze oświaty rozbudowano przedszkole samorządowe o nowoczesny budynek dla 75 dzieci. Szkoły podstawowe w Czempiniu i Głuchowie przeszły kompleksową termomodernizację. W Głuchowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz wyposażeniem. Doposażono pracownie szkolne, realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli. Powstał Czempiński Węzeł Przesiadkowy, w ramach którego wybudowano trzy nowoczesne parkingi, przejście podziemne, ścieżki pieszo-rowerowe, system informacji pasażerskiej, biletomat, energooszczędne oświetlenie oraz infrastrukturę towarzyszącą. Dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarogniewice. Powstały szlaki turystyczne i edukacyjne. Trwają też inne inwestycje.