Close

4 października 2019

Nauczyciele będą protestować. Strajku nie będzie!

Od 15 października nauczyciele będą protestować. Do strajku, takiego jak wiosną tego roku, jednak nie dojdzie.

Nauczyciele będą protestować w formie strajku włoskiego. Jak wyjaśnia Związek Nauczycielstwa Polskiego, podczas akcji nie będą wykonywać pozaustawowych zadań w swoich placówkach. We wrześniu ZNP przeprowadził anonimową ankietę. Wzięło w niej udział ponad 220 tysięcy pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Z ankiety wynika, że oceniają oni system edukacji na „trójkę”. Stwierdzili też, że największe problemy to niskie wynagrodzenia i rozbudowana biurokracja.

Zapytano także o kontynuację protestu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej o udział w akcji protestacyjnej. – Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że „działania protestacyjne powinny być kontynuowane” – informuje ZNP. W pytaniu o formę protestu wskazywano głównie (55%) na protest włoski. Niecałe 20% ankietowanych opowiedziało się za wznowieniem akcji strajkowej.

W związku z wynikami tej ankiety ZNP postanowił o przeprowadzeniu protestu włoskiego, który rozpocznie się 15 października.