Close

3 października 2019

Mobilny punkt wydawania kart EKUZ znów w Kościanie!

Po raz kolejny w Kościanie będzie działać jednodniowy Mobilny Punkt Obsługi NFZ. Będzie można m.in. wyrobić kartę EKUZ.

Wielkopolski Oddział NFZ w Poznaniu organizuje wraz z partnerami we wrześniu i październiku br. akcje pod hasłem „Środy z profilaktyką”. W ramach wydarzenia, po Wielkopolsce podróżują również Mobilne Punkty Obsługi, aby ułatwić mieszkańcom miejscowości, w których nie działają siedziby Funduszu, załatwianie spraw związanych np. z wyrobieniem karty EKUZ.

Dlatego, 9 października 2019 roku. w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7, w godzinach 9.00 do 15.00, zapraszamy do Mobilnego Punktu Obsługi WOW NFZ, w którym będzie można:

  • wyrobić kartę EKUZ,
  • potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne,
  • potwierdzić profil zaufany, potrzebny np. w celu zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta, tzw. IKP (dzięki któremu zyskuje się dostęp do e-recepty i innych usług e-zdrowia).