Close

21 lipca 2019

Powiat dofinansuje likwidację azbestu!

Powiat dofinansuje likwidację azbestu

Powiat kościański dofinansuje likwidację azbestu. Przeznaczy na ten cel 50 tysięcy złotych. Wnioski o wsparcie można składać od poniedziałku, 22 lipca.

Od poniedziałku, 22 lipca można w Starostwie Powiatowym w Kościanie ubiegać się o środki na likwidację wyrobów, które zawierają azbest. Powiat dofinansuje likwidację azbestu i wyrobów zawierających azbest, demontaż, zbiórkę, odbiór i transport, z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego. Powiat Kościański przeznaczy na ten cel 50 tysięcy złotych.

Zarząd rozpatruje wniosek w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. Po przyjęciu wniosku przedstawiciel Starostwa Powiatowego dokona wizji lokalnej miejsca, w którym ma zostać zlikwidowany azbest.

Wnioski można pobierać ze strony Starostwa Powiatowego w Kościanie. Należy je składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kościanie na ulicy Gostyńskiej 38. Szczegółowych informacje pod numerem telefonu 65 512 74 31, wew. 25, 29.

Potrzebne dokumenty do pobrania są TUTAJ.