Close

17 lipca 2019

Defibrylator AED na śmigielskim Rynku!

W najbliższych dniach na śmigielskim Rynku pojawi się defibrylator AED. Urządzenie może uratować czyjeś życie w nagłych sytuacjach.

Na śmigielskim rynku jeszcze w lipcu pojawi się defibrylator AED. Za pomocą dźwięków i animacji instruuje ono osobę udzielającą pierwszej pomocy, w jaki sposób, kiedy i jakie podejmować działania. Pomaga w określeniu siły ucisku klatki piersiowej oraz nadaje tempo uciśnięć. Poza standardowym działaniem, defibrylator przeprowadza na osobie poszkodowanej badanie EKG.

Urządzenie zostanie zamontowane w specjalnej kapsule. Jest ona odporna na upały i mrozy. – Na pewno nie poprzestaniemy na jednym urządzeniu. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to priorytet. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku w AED wyposażymy budynek Urzędu Miejskiego – zapewnia burmistrz Śmigla, Małgorzata Adamczak.