Close

11 lipca 2019

Powstaje droga Pianowo – Kościan.

Powstaje nowa droga Pianowo – Kościan, w ciągu ul. Czempińskiej. Gmina Kościan realizuje już swoją część zadania, a miasto czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

Wraz z początkiem lipca rozpoczęły się prace przy budowie odcinka łączącego Pianowo z Kościanem. Nowa droga Pianowo – Kościan to wspólne zadanie samorządów gminy i miasta Kościana, ale prace trwają na razie na terenie gminy Kościan. Gmina nie czekając bowiem na wyniki konkursu wybrała wykonawcę prac. Władze miasta oczekują, czy uda się uzyskać dofinansowanie. Nawet jeśli się tak nie stanie, to i tak rozpoczną realizację inwestycji. Prace najprawdopodobniej zaczną się jeszcze w tym roku.

Budowy drogi po stronie gminy podjęło się Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z siedzibą w Grabonogu. Koszt oszacowano na kwotę ponad 2,1 mln. zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 metrów w Pianowie i 5 metrów na terenie niezabudowanym. Łączna długość odcinka to 585 metrów. Wzdłuż drogi powstanie również ciąg pieszo–rowerowy. Odwodnienie drogi nastąpi przez nową kanalizacje deszczową oraz przebudowany rów infiltracyjny z rurą drenarską. W planach jest też oświetlenie uliczne typu LED.

Z kolei przebudowę odcinka drogi gminnej w Pianowie o długości około 250 metrów zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD z Czempinia. Na ten cel gmina przeznaczy niecałe pół miliona złotych. W ramach tego zadania powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy. Część istniejącej jezdni zostanie naprawiona poprzez frezowanie oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Naprawiona też będzie kanalizacja deszczowa.

Firmy mają czas na realizację inwestycji do końca października br.