Close

13 czerwca 2019

Podsumowali program regulacji liczebności lisa [ZDJĘCIA]

We wtorek myśliwi podsumowali program regulacji liczebności lisa, który ma na celu restytucję zająca szaraka. Program w naszym powiecie prowadzony jest już od 12 lat.

Program regulacji liczebności lisa, w celu restytucja zająca szaraka, podsumowano w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu. W podsumowaniu sezonu uczestniczyli realizujący program, prezesi i łowczy kół łowieckich. Obecni byli też kierownicy Ośrodków Hodowli Zwierzyny z powiatu i zrzeszeni w nich myśliwi. Zebranych powitała Beata Kownacka, Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie. Jak wyjaśniła, warunki bytowania drobnej zwierzyny to bardzo ważny element programu. Dlatego też powiat zakupuje i rozdaje nasiona na poplony. W roku ubiegłym były to 3 tony, a w tym roku ilość ta ma być podobna.

Wyniki realizacji 12 sezonu programu podsumował dr hab. Marek Panek, który omówił stan populacji zajęcy i lisów w całej Polsce i w powiecie. Opowiedział o zmianach w diecie lisów na przestrzeni kilkudziesięciu lat i udziale zajęcy w tej diecie. W porównaniu z ubiegłym rokiem, jak pokazały wyniki badań, wzrosła populacja zajęcy. Wzrosła także liczba pozyskanych w ramach programu lisów. Sytuacja zajęcy, w wyniku realizacji w powiecie programu jest stabilna. Głos zabrał również starosta. – Chciałbym byście w tym programie uczestniczyli nadal. Dalej będziemy was honorować, pokazywać, nagradzać jako ludzi będących blisko przyrody – zapewnił Henryk Bartoszewski.

Starosta wyróżnił najaktywniejszych uczestników programu. Byli to Adam Jankowski z Koła „Knieja” Poznań, Miros Przemysław z OHZ Czempiń i Jacek Wasielewski z Koła „Knieja” Poznań. Myśliwi otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Na zakończenie przypomniano, że zainteresowani wysiewem poplonów w celu otrzymania ziarna mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie starostwae lub u przedstawicieli kół łowieckich.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie