Close

13 czerwca 2019

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Kościańskiego!

Jednomyślnie radni Rady Powiatu Kościańskiego podjęli decyzje o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu w 2018 roku.

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium starosta kościański, Henryk Bartoszewski przedstawił informację z wykonania budżetu i działań zarządu w roku 2018. – Jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo ten budżet był autorstwa i wykonawstwa poprzedniego Zarządu – podkreślił. Jak jednak zaznaczył, cieszy to, że coraz większą część dochodu powiatu stanową dochody własne. – Są to środki dyspozycyjne, które możemy zagospodarować. Pozostałe są bowiem często dochodami znaczonymi, o określonym przeznaczeniu – wyjaśnił.

W sumie powiat kościański osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości niecałych 94 milionów złotych. Na inwestycje przeznaczono niecałe 36 mln. zł, czyli 38% wszystkich wydatków. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje drogowe. Budowa i przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła drogi S5 w Nietążkowie, pochłonęła aż 12,2 mln. zł. Z kolei przebudowa drogi Kobylniki – Nowy Białcz kosztowała prawie 6,8 mln., a przebudowa drogi Racot – Słonin nieco ponad 6 mln. 5,2 mln. przeznaczono na przebudowę drogi Racot – Gryżyna.

W 2018 roku z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskano 4,9 mln. zł, a środki unijne to prawie 7,9 mln. Pomoc uzyskana od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 7,5 mln. Deficyt na koniec roku wyniósł ponad 2,4 mln. zł, a całkowite zadłużenie powiatu to 25 mln. zł.

Henryk Bartoszewski zwrócił również uwagę na inne działania starostwa prowadzone w 2018 roku. Dla mieszkańców powiatu organizowano rajdy rowerowe, zawody sportowe, a także wiele innych imprez. Na koniec podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu. Głównie Zarządowi Powiatu Kościańskiego V kadencji, bo to oni byli głównymi wykonawcami tego budżetu. Mowa o staroście Bernardzie Turskiem, wicestaroście Stefanie Stachowiaku i członkach Zarządu.

Pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu oceniła też Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni. Po krótkiej dyskusji na ten temat, radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium jednomyślnie.