Close

8 czerwca 2019

Bezpłatne ziarna gorczycy dla rolników!

W ramach realizacji „Programu regulacji liczebności lisa w celu restytucji zająca szaraka” rozdawane będą rolnikom ziarna gorczycy na poplony.

Od 2007 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z kołami łowieckimi i Stacją Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu realizuje „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka”. Efekty programu są już widoczne. Zające są wreszcie na naszym terenie częściej widziane. Dla lepszej ochrony małych zwierząt żyjących na terenach rolniczych istnieje konieczność nie tylko ograniczenia liczby drapieżników, ale także stworzenia dogodnych warunków do bytowania. Dlatego też starostwo po raz kolejny zakupiło ziarna gorczycy i bezpłatnie przekaże je zainteresowanym rolnikom.

Chętnych do wysiania gorczycy zapraszamy do zgłaszania się do 30 czerwca telefonicznie (pod numerem telefonu 65 512 74 31) lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 48, p. 203. Istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania ziarnem u przedstawicieli kół łowieckich działających na terenie powiatu kościańskiego. Zgłaszający musi podać dane osobowe, ilość materiału siewnego, numer geodezyjny działki, na której gorczyca będzie wysiana.

W minionych latach zmienił się system uprawy gleb. Kiedyś poplony należały do stałych elementów płodozmianu. Wspomagały rolników w utrzymaniu żyzności gleb i służyły jako dodatkowe źródło paszy. Wraz z intensyfikacją produkcji, gdy podstawą technologii stały się nawozy i środki ochrony roślin, a głównym celem zysk ekonomiczny, z pól zaczęły znikać poplony.

Korzyści wynikające ze stosowania poplonów to między innymi: wzbogacenie gleby w substancję organiczną i składniki mineralne, wzrost plonów, zapobieganie erozji wietrznej i wodnej, zmniejszenie zachwaszczenia, możliwość pozyskania dodatkowej paszy jesienią i wczesną wiosną, zmniejszenie negatywnych efektów suszy, a także stworzenie zającom i innym małym mieszkańcom pól bezpiecznych miejsc bytowania, zapewniających schronienie przed drapieżnikami.