Close

6 czerwca 2019

Mobilny punkt wydawania kart EKUZ znów w Kościanie!

Po raz kolejny w Kościanie będzie działać jednodniowy mobilny punkt wyrabiania kart EKUZ.

Mobilny punkt wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego czynny będzie we wtorek, 18 czerwca. Działać będzie w godz. 09:00- 15.00 – w Szpitalu SP ZOZ w Kościanie w punkcie informacyjnym (budynek przy wejściu do Szpitala). Wniosek o wydanie EKUZ można wypełnić na miejscu.

Wszystkich zainteresowani powinni mieć dowód tożsamości (i ew. pełnomocnictwa do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta.

Przypominamy też, aby sprawdzać ważność posiadanej karty EKUZ, zanim udamy się po nową. Często zdarza się, że osoby posiadające ważną kartę wnioskują o wydanie nowej, co wydłuża czas otrzymania karty. Aktualną trzeba bowiem najpierw unieważnić.

Gdzie sprawdzić ważność karty? W dolnym, prawym rogu. Wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres półtora roku. Z kolei emerytom na 5 lat. Termin ważności zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.