Close

23 maja 2019

Powstanie droga Kiełczewo – Sierakowo!

Gmina Kościan otrzyma dofinansowanie na budowę drogi Kiełczewo – Sierakowo. Wsparcie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, czyli prawie 3,4 mln. zł.

Projekt gminy Kościan znalazł się na premiowanej dofinansowaniem liście projektów drogowych Wojewody Wielkopolskiego współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. 30 kwietnia wójt gminy Kościan podpisał umowę z wyłonionym w wyniku przetargu konsorcjum firm na realizację zadania pn. „Budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo – II Etap”. Zadanie obejmuje budowę drogi w ciągu ul Polnej i Zaułek w Kiełczewie. Oprócz drogi powstanie tam też kanalizacja deszczowa, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, wjazdy do nieruchomości. Zadanie zaplanowano na kwotę niema 2.8 mln. zł. Wkrótce zostanie także rozstrzygnięty przetarg na kolejny etap budowy tej drogi. Obejmie on odcinek o długości 1,3 km od nowo wybudowanej drogi w Sierakowie do ulicy Polnej w Kiełczewie.

Przypomnijmy, że dofinansowanie otrzyma także na dwa zadania powiat kościański. Więcej o tym w artykule: Powiat dostanie ponad 6,7 miliona złotych