Close

21 maja 2019

Dofinansowanie na drogi! Powiat dostanie ponad 6,7 miliona!

Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie na drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Znalazły się tam dwa zadania zgłoszone przez powiat kościański.

Powiat Kościański do programu zgłosił dwie drogi powiatowe. Pierwsza z nich to droga prowadząca od Wyskoci Małej, przez Wyskoć, do drogi powiatowej w Turwi. Druga biegnie od Brońska, przez Nowy Białcz do drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu. Dofinansowanie na drogi wyniesie ponad 6,7 mln. zł.

W ramach pierwszego zadania powiat planuje przebudowę blisko 6-kilometrowego odcinka drogi. Wartość zadania wyniesie ponad 6 milionów złotych, z czego połowę pokryje Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowywana droga zyska nową nawierzchnię bitumiczną na całej długości. Jezdnia będzie poszerzona do 5,5 metra, a w Brońsku do 6 m. Zaplanowano tam też budowę chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych. W Nowym Białczu i Brońsku staną nowe przystanki komunikacyjne z peronami. Remont czeka też cztery skrzyżowania z drogami gminnymi. Ponadto pobocza zostaną wzmocnione pofrezem, zjazdy na pola utwardzone, a w Brońsku na długości 550 metrów wybudowane zostanie odwodnienie.

Drugie zadanie także obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej i poszerzenie drogi do 5,5 metra. Przy jezdni zaplanowano chodnik o długości 2,5 km. W Wyskoci zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Wybudowane zostanie także wyniesione przejście dla pieszych. Pobocza wzmocnione zostaną pofrezem, droga będzie odwodniona poprzez odtworzenie rowów lub skarpowanie pobocza. Wymiana czeka znaki pionowe i poziome, a przy przejściu dla pieszych powstanie oznakowanie aktywne. Powstaną także przystanki komunikacyjne z peronami z kostki brukowej. W niebezpiecznych miejscach pojawią się zostaną bariery energochłonne. Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6 mln złotych. Ponad 3,7 mln pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace potrwają do końca października 2019 roku. Na 55 zadań, które otrzymają dofinansowanie 20 to zadania powiatowe, a 35
gminne. Na realizację zadań powiatowych przyznano blisko 60 mln złotych, natomiast na realizację zadań gminnych ponad 45,6 mln złotych.