Close

12 kwietnia 2019

Uczczono pamięć pomordowanych pacjentów

Uczczono pamięć pomordowanych przez Niemców pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Kościanie, którzy zostali pochowani we wspólnej mogile w lesie pod Jarogniewicami.

W czwartek, 11 kwietnia, uczczono pamięć pomordowanych przez Niemców pacjentów. W imieniu mieszkańców powiatu kościańskiego kwiaty złożyli Henryk Bartoszewski, starosta kościański i Zbigniew Franek, wicestarosta.

Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę i zajęciu Kościana, rozpoczęto eksterminację chorych – pacjentów szpitala psychiatrycznego. Między 15 a 22 stycznia 1940 roku, do lasu pod Jarogniewice, wywieziono samochodami 534 chorych. Ofiary odurzano zastrzykami morfiny ze skopolaminą, gazowano w samochodowych komorach i grzebano w zbiorowych mogiłach. Kilka dni później, od 9 lutego do połowy marca 1940 roku, skierowano z terenu Rzeszy do Kościana 2750 chorych Niemców i Żydów, by dokonać na nich zagłady w identyczny sposób. Hitlerowcy starali się jednocześnie usuwać ślady swojej zbrodni, usypując między innymi fikcyjne mogiły, wskazywane później rodzinom jako miejsce pochówku chorych.

Źródło, zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kościanie