Close

11 kwietnia 2019

Będą reprezentowały powiat podczas sesji sejmiku!

Aleksandra Sobierajewicz i Wiktoria Glinkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie będą reprezentowały powiat kościański podczas sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Uczennice te wzięły udział w powiatowych eliminacjach zespołu uczniowskiego organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Zadaniem zespołów uczniowskich było przygotowanie pisemnej pracy na temat korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie rodzinnego powiatu oraz zaprezentowanie wykonanej pracy przed komisją rekrutacyjną.

Eliminacje konkursowe zorganizowano w ramach projektu pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”. W naszym powiecie przystąpiło do nich I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie. Szkoła wytypowała zespoły uczniowskie w składzie:

  • Adrianna Nowak i Zofia Zborowska
  • Aleksandra Szlecht i Zuzanna Mądra
  • Julia Dominiczak i Marianna Czapla
  • Julia Mróz i Paulina Szrejder
  • Julia Pietrzak i Kornelia Szymańska
  • Weronika Stefan i Oliwier Adamczak
  • Wiktoria Reczek i Weronika Szymańska
  • Wiktoria Glinkowska i Aleksandra Sobierajewicz

Zgodnie z zasadami programu jeden zespół uczniowski mógł wykonać tylko jedną pracę. Komisja rekrutacyjna mogła wybrać tylko jeden zespół uczniowski, który będzie uczestniczył w seminarium i sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. W ocenie prac komisja brała pod uwagę: staranność wykonania, poprawność merytoryczną, zgodność pracy z tematem, komunikatywność przekazu, pomysłowość, kreatywność i oryginalność.

Poza zwycięskim zespołem komisja wyróżniła zespół: Weronika Stefan i Oliwier Adamczak. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Iwony Bereszyńskiej dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kościanie